Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE TUiR AXA

Imprezy zagraniczne - jeżeli w programie nie zaznaczono inaczej uczestnicy imprez zagranicznych objęci są ubezpieczeniem AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji S.A. - od kosztów leczenia KL do kwoty 10 000 Euro, od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW do kwoty 2 000 Euro.

Imprezy krajowe - Jeżeli w programie imprezy nie zaznaczono inaczej cena wykupionego obozu zawiera ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), których OWU zatwierdzone jest uchwałą Zarządu AXA nr 1/25/09 z dnia 25.09.2009. Ubezpieczenie obejmuje NNW na terenie RP do kwoty 10.000 PLN.

UBEZPIECZENIA FAKULTATYWNE

Serdecznie polecamy także skorzystanie z naszych ubezpieczeń fakultatywnych:

  • Podwyższenie Kwoty Ubezpieczenia KL na imprezach zagranicznych do kwoty 20.000 EUR
  • Ubezpieczenie od chorób przewlekłych CP – pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych poza granicami Polski, które nie są zawarte w standardowym ubezpieczeniu AXA Kontynenty do kwoty 10.000 EUR lub 20.000 EUR (w przypadku wykupienia Podwyższonego Ubezpieczenia KL)

 

UBEZPIECZENIE SKI

Zawiera ubezpieczenie OC rzeczowe i osobowe do kwoty 10.000 EUR oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego (SS do 700 EUR).

KARTA NFZ

Na wyjazdy zagraniczne zalecamy wyrobienie karty NFZ, która może ułatwić formalności związane z ewentualną hospitalizacją za granicą, w szczególności w sytuacjach gdy koszty związane z wypadkiem będą wyższe od standardowego ubezpieczenia AXA Kontynenty wynoszące 10.000 EUR. Informacje na temat karty NFZ: 225726000 lub na www.nfz.gov.pl.